Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-2/24

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

NAMA, d.d., Ljubljana, Tomšičeva ulica 2, Ljubljana, v skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov ter skladno s Sklepom o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30/19) obvešča javnost, da je 29.5.2024 s strani družbe TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. prejela izpolnjen Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (P-DEL), katerega vsebina je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 29.5.2024 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.nama.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

 

                                                                                                                               Uprava družbe

Datum: 29.05.2024