Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-374/24

NLB, d. d., Ljubljana

Prezentacija NLB Skupine: Objava prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic Addiko Bank AG

Na podlagi določil Pravil borze, 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 ter 130. člena ZTFI-1, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana s sedežem: Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:  

Na podlagi objave prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic Addiko Bank AG objavljamo prezentacijo o za današnjo spletno predstavitev Uprave ob 15:00 uri.

Spletni prenos lahko spremljate tukaj.

To sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana (www.nlb.si) od 10. junija 2024 dalje, in sicer za obdobje (najmanj) 5 let.

Odnosi z vlagatelji,
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 10.06.2024