Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-141/10

MAKSIMA HOLDING d.d., Ljubljana

Objava sklica Skupščine delničarjev družbe Maksima Holding d.d.

Na podlagi določil in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, ter v skladu s statutom družbe Maksima Holding d.d., finančna družba, Parmova 41, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Maksima Holding d.d. sklicuje redno Skupščino delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani dne 12.07.2010 ob 09.00 uri v pisarni notarja Miro Košak v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. 

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.

To obvestilo je dostopno javnosti tudi na spletni strani družbe www.maksima-holding.si od 11.06.2010 dalje, najmanj 5 let od dneva objave.


Uprava družbe
Datum: 11.06.2010