Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-142/10

PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 16. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, dne 16.7.2010 ob 13. uri v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško.

To sporočilo bo od 11.06.2010 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh Pivovarne Laško, d.d. (www.pivo-lasko.si).
Uprava - direktor:
mag. Dušan Zorko
Datum: 11.06.2010