Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-174/10

CENTER NALOŽBE d.d., Maribor

Sklic skupščine delničarjev družbe

Uprava družbe Center naložbe, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor (družba) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah ( dalje:ZGD-1), zakona o Finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (dalje: ZFPPIPP) in na podlagi Statuta družbe sklicuje skupščino delničarjev družbe, ki bo v petek, dne 23.07.2010 ob 10.00 uri v sejni sobi Nilson v drugem nadstropju PTC Diamant, Letališka cesta 5, Ljubljana. Besedilo sklica in ostali dokumenti so v pripetih datotekah.
Uprava družbe
Datum: 23.06.2010