Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1284/12

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje objavilo oceno poslovanja v letošnjem letu in poslovni načrt za naslednje leto

Leto 2013 v znamenju zaključevanja prestrukturiranja proizvodnih lokacij

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 18. december 2012 – Nadzorni svet Gorenja se je seznanil z oceno poslovanja Skupine Gorenje v letošnjem letu ter potrdil poslovni načrt za naslednje leto. Gorenje v naslednjem letu načrtuje prihodke od prodaje v višini 1,3 milijarde evrov, kar je za 4,5 % več od ocenjenih prihodkov v letošnjem letu. Višjo prodajo bo doseglo predvsem na trgih, na katerih dosega boljšo dobičkonosnost (Rusija, Ukrajina, Slovenija, Češka, Poljska, Slovaška, Kitajska), rast bo doseglo tudi v Nemčiji. V Gorenju poudarjajo, da bo naslednje leto še vedno zelo zahtevno, saj so razmere na trgih še vedno zaostrene, poleg tega je družba v fazi izvajanja strateškega prestrukturiranja proizvodnih lokacij in s tem povezanih selitev. Slednje se bodo zaključile jeseni 2013, prihranek ustvarjen iz tega naslova pa bo na letni ravni znašal približno 15 milijonov evrov od leta 2014 naprej. Dezinvestiranje in zniževanje zadolženosti ostajata med ključnimi cilji leta.

2013 pod vplivom tržnih razmer in prestrukturiranja proizvodnih lokacij

Razmere na trgih ostajajo tudi v naslednjem letu nenaklonjene prodaji trajnih dobrin. Poleg tega bo poslovanje Gorenja dodatno pod pritiskom zaradi stroškov povezanih s strateškim prestrukturiranjem proizvodnih lokacij. Večji del teh aktivnosti bo izveden ravno naslednje leto.

S prestrukturiranjem proizvodnje so v Gorenju pričeli letos in učinek prve selitve proizvodnje iz Finske na Češko je prepoznan v zadnjem četrtletju letošnjega leta. Do februarja naslednje leto bodo v novem obratu v Valjevu pričeli s proizvodnjo samostojnih hladilno-zamrzovalnih aparatov, ki so jih preselili iz Velenja (vgradne hladilno-zamrzovalne aparate bodo še naprej proizvajali v Velenju). Poleg tega Gorenje naslednje leto iz Švedske v Velenje seli celotno proizvodnjo pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev. S tem se bo delež aparatov z višjo dobičkonosnostjo v Velenju povečal, kar je pomembno tudi z vidika zagotavljanja delovnih mest v Sloveniji.  

Poln učinek prestrukturiranja proizvodnih lokacij bo viden od leta 2014 naprej in znaša 15 milijonov evrov na letni ravni. V družbi nadaljujejo še z optimiranjem stroškov nabave, logistike, dela in vseh ostalih stroškov.

Predsednik uprave Franjo Bobinac: »Smo sredi izvajanja najbolj zahtevnega strateškega prestrukturiranja proizvodnje v 62 letni zgodovini Gorenja. Novim izzivom prilagajmo tudi prodajano organizacijo in nadgrajujemo korporativno upravljanje. Gre za korake, ki so izredno zahtevni za vse zaposlene, vendar nujno potrebno z vidika zagotavljanja stabilnega razvoja Skupine Gorenje.«

Najvišja rast prodaje v Rusiji in Ukrajini

Skupina Gorenje v naslednjem letu načrtuje prihodke od prodaje v višini 1,3 milijarde evrov, največje rasti pa bo dosegla v Vzhodni Evropi (Rusija, Ukrajina, Poljska, Slovaška, Češka). Višjo prodajo kot letos bo ustvarila tudi v Sloveniji, Nemčiji in na trgih izven Evrope (Kitajska, Avstralija, Bližnji Vzhod). S selektivnim dvigom cen na nekaterih trgih, z boljšo prodajo na trgih, kjer dosega višje marže ter večjo prodajo bolj dobičkonosnih aparatov načrtuje v osrednji dejavnosti Dom vrednostno rast prodaje v višini 6,1 %.  

Pomemben generator rasti in višje dobičkonosnosti so izdelki z inovativnimi funkcijami, dovršenim dizajnom in visoko energijsko učinkovitostjo. Tako bo Gorenje v naslednjem letu med drugim uvedlo na trge novo linijo Gorenje Simplicity, aparate z inovativnimi funkcijami za zdrav življenjski slog, novo generacije hladilno-zamrzovalnih aparatov 600 z antibakterijsko tehnologijo,...

Gorenje v 2013 z višjim dobičkom

Skupina Gorenje v naslednjem letu načrtuje poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 96,7 milijona evrov. EBITDA v letošnjem letu znaša po oceni poslovanja 86,3 milijona evrov.

Dobiček je načrtovan v višini 4,2 milijona evrov. V Gorenju ocenjujejo, da so letošnje leto zaključili z 0,1 milijona evrov dobička, potem ko so še v prvih devetih mesecih leta izkazali 6,4 milijonsko izgubo.

Ob objavi ocene poslovanja v letošnjem letu je Gorenje tudi razkrilo, da lahko na letošnji poslovni rezultat poleg prodaje v decembru, dodatno vplivajo aktivnosti dezinvestiranja, ki še niso povsem zaključene, pa tudi stroški povezani s štiri urno zaustavitvijo proizvodnje 12. decembra zaradi nenapovedane stavke zaposlenih.

2013 tudi v znamenju izboljševanja kapitalske strukture

Skupina Gorenje je ob današnji objavi poslovnega načrta v naslednjem letu napovedala aktivnosti za pridobitev dodatnega kapitala. V družbi v naslednjem letu nadaljujejo s finančnim prestrukturiranjem in zniževanjem zadolženosti.   

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 18.12.2012
Pripeti dokumenti:  Poslovni načrt 2013