Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-268/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 35. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d. d., uprava sklicuje 35. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d. d., ki bo dne 6. 6. 2022 ob 11.00 uri v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper. Sklic z dnevnim redom in ostalim gradivom je na voljo v pripetih dokumentih.

Informacija bo od 3.5.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 03.05.2022