Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-23/24

MELAMIN, d.d., Kočevje

Revidirano letno poročilo družbe Melamin d.d. Kočevje za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Melamin d.d. Kočevje, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Melamin d.d. Kočevje je na svoji 124. redni seji, ki je potekala v četrtek, 18. aprila 2024, potrdil Letno poročilo družbe Melamin d.d. Kočevje, za leto 2023. 

Letno poročilo je objavljeno v uradnem formatu ESEF skladno s prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Melamin d.d. Kočevje (www.melamin.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 23.04.2024
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2023