Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 

Splošni pogoji dostopa in uporabe sistema SEOnet

1. Funkcionalnost SEOnet

SEOnet je javna elektronska storitev borze, kjer se ob izpolnjenih predpostavkah za njeno redno delovanje preko standardne programske opreme uporabnika ter s povezavo preko svetovnega spleta na naslovu http://seonet.ljse.si omogoča:

  • pregledovanje javnih objav obvestil izdajateljev na SEOnet,
  • pregledovanje obvestil borze o javnih objavah v dnevnem časopisju, o katerih izdajatelji na predpisan način obvestijo borzo ter
  • pregledovanje drugih obvestil naročnikov SEOin in borze, ki so namenjena javnosti.

2. Dopustnost uporabe SEOnet

SEOnet je praviloma 24 ur dnevno in vse dni v letu dostopen vsem pravnim in fizičnim osebam. Vsi zbrani in objavljeni podatki so, razen če ni posebej drugače navedeno, last pravne osebe Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in se jih ne sme uporabljati v komercialne namene ali jih v kakršnikoli obliki reproducirati brez izrecne predhodne pisne avtorizacije Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

3. Pravna narava vsebine objavljenih obvestil

Obvestila, ki so objavljena na SEOnet, v kolikor ni tako izrecno navedeno, ne pomenijo ponudbe ali vabila k stavljanju ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, zato borza uporabnikom priporoča, da ne sprejemajo investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujejo s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

4. Izključitev odgovornosti

Poleg omejitev odgovornosti, kot so navedene v Splošnih pogojih Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana za opravljanje storitev SEO in INFO HRAMBE, borza tudi ne odgovarja za resničnost, pravilnost in časovno ustreznost obvestil za javnost, ki so objavljena na SEOnet, čeprav si kot dober gospodar ves čas delovanja sistema SEO prizadeva, da so na SEOnet objavljena obvestila takšna, kot jih je borzi ob upoštevanju določenih varnostnih mehanizmov posredoval naročnik (izdajatelj, ATVP...).

Iskalnik v sistemu SEO in INFO HRAMBA omogoča razvrščanje objav glede na kategorijo 'tip dokumenta' oz. vrsto nadzorovane informacije in 'jezika objave', ki ju določi naročnik ob oddaji objave. Klasifikacija po 'tipu dokumenta' in 'jeziku objave' služi kot pripomoček uporabniku za lažje iskanje objavljenih oz. predloženih informacij in je le eden od načinov, na podlagi katerega uporabnik dostopa do objav. Borza ne odgovarja za škodo, ki naročniku ali uporabniku nastane zaradi neustrezne klasifikacije po 'tipu dokumenta', 'jeziku objave' ali za druge napake v objavi naročnika, zaradi katerih iskalnik ne prikaže zadetkov pod določeno kategorijo iskanja.

Ljubljanska borza in/ali njeni zaposleni poleg tega tudi ne pregledujejo, odobravajo ali na kakršenkoli način oglašujejo vsebin, ki se nahajajo na spletnih naslovih, ki so dostopni preko hipertekstnih povezav (linkov), navedenih v SEOnet ter ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v zvezi z dostopom do spletnih strani tretjih oseb preko povezav s spletnih strani SEOnet, morebitnega izpada podatkov oziroma dostopa do spletnih strani SEOnet, izpada storitev SEOnet oziroma zaradi naknadnih sprememb pogojev uporabe SEOnet.

5. Objava Splošnih pogojev dostopa in uporabe SEOnet

Splošni pogoji dostopa in uporabe so dostopni na sedežu borze v Ljubljani, Slovenska 56, ter objavljeni na predstavitvenih straneh borze na Internetu.

6. Izjava o varovanju osebnih podatkov

Borza je pripravila to izjavo, ki izkazuje našo zavezanost varovanju zasebnosti.

Borza v svojih dnevnikih zbira določene informacije o uporabnikih njenih spletnih strani. To so informacije o piškotkih, IP naslovih in času ter trajanju obiska. Na podlagi tako zbranih informacij ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje.

Informacije uporabljamo za lastno spremljanje statistike uporabe strani in jih ne razkrivamo tretjim strankam.

Naša spletna stran uporablja le sejne piškotke in ne piškotkov oglaševalskih partnerjev. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo v vaš računalnik. Sejne piškotke uporabljamo le z namenom ugotavljanja števila obiskovalcev strani ter zanimanja za določene strani, da bi še izboljšali naše storitve.

V storitvi Naročanja na novice o objavah zbira Borza tudi Ime, Priimek ter elektronski naslov uporabnika, a le za potrebe storitve ali sporočil o morebitnih vzdrževalnih delih ali nedelovanju storitve. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov družba Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil.

Teh osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim strankam.