Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-41/13

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Objava gradiva povezanega s predlagano delitvijo družbe v postopku izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe predloženega registerskemu sodišču

Družba SALUS, Ljubljana, d. d. (v nadaljevanju: prenosna družba) na podlagi 1. odstavka 629. člena v povezavi s 1. odstavkom 586. člena ZGD-1 obvešča, da je bil dne 22. 3. 2013 registrskemu organu predložen in objavljen delitveni načrt prenosne družbe, na podlagi katerega bo izvedeno statusno preoblikovanje te družbe - izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe.

Delničarje prenosne družbe se posebej opozarja na njihove pravice iz drugega in šestega odstavka 586. člena ZGD-1 in sicer, da imajo vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o soglasju za delitev družbe s postopkom izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe na sedežu prenosne družbe pravico do vpogleda v:

 • delitven načrt s prilogami:
  • predlog akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za novoustanovljeno družbo,
  • seznam prenesenih sredstev in seznam preostalih sredstev, ki niso predmet izčlenitve,
  • seznam prenesenih obveznosti do virov sredstev in seznam preostalih sredstev, ki niso predmet izčlenitve,
  • zaključno poročilo prenosne družbe,
  • otvoritvena bilanca nove družbe in
  • otvoritvena bilanca prenosne družbe po izčlenitvi.
 • letno poročilo družbe
 • poročilo uprave družbe o delitvi s postopkom izčlenitve,
 • poročilo o reviziji delitve s postopkom izčlenitve in
 • poročilo nadzornega sveta o delitvi s postopkom izčlenitve.

Prav tako imajo delničarji pravico zahtevati, da se jim na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo prepisi zgoraj navedenih listin. Upniki in delavci prenosne družbe imajo na podlagi 3. odstavka 239. člena ZGD-1 pravico zahtevati brezplačen prepis delitvenega načrta prenosne družbe.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 25.03. 2013 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
 

 

Uprava
Datum: 25.03.2013