Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PR-6/15

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Objava prospekta za uvrstitev obveznice z oznako SOS3 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil 73. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenski državni holding, d. d.), v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), opr. št. 40200-4/2015-4 z dne 5. 8. 2015, v prilogi objavlja Prospekt za uvrstitev obveznice družbe Slovenski državni holding, d. d., z oznako SOS3, v trgovanje na organiziranem trgu, julij 2015 (v nadaljevanju: Prospekt za uvrstitev obveznice SOS3 v trgovanje na organiziranem trgu).

Prospekt za uvrstitev obveznice SOS3 v trgovanje na organiziranem trgu je do dneva pričetka trgovanja z obveznicami SOS3 na Ljubljanski borzi, d. d., na razpolago tudi na sedežu družbe Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, objavljen pa je tudi na spletni strani družbe Slovenski državni holding, d. d., www.sdh.si .

Informacija je objavljena tudi na uradni spletni strani družbe www.sdh.si in bo dostopna najmanj pet let od objave.

Slovenski državni holding, d. d.

Uprava
Datum: 06.08.2015