Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-16/15

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici leta 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Po izjemno težkem začetku leta smo v Skupini Gorenje v drugem četrtletju ustvarili malo manj kot 290 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za dobrih osem odstotkov več kot v prvem četrtletju 2015. Hiter odziv na poslabšane makroekonomske razmere v Rusiji in Ukrajini ter intenzivne trženjske aktivnosti na drugih trgih so v maju in juniju že prinesli prodajno okrevanje. V juliju je bil obseg prodaje nad lanskoletnim, trenutna ocena prodaje za drugo polovico leta pa kaže, da bodo celoletni prihodki na načrtovani ravni. Rezultate krojijo predvsem valutni tečaji ter razmere v Rusiji in Ukrajini. V začetku septembra bo na sejmu IFA v Berlinu svetovna premiera kolekcije Gorenje by Starck.

Komentar uprave na rezultate poslovanja Skupine Gorenje v drugem četrtletju in pogled v drugo polovico leta 2015 se nahaja v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 21.08.2015