Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-382/24

Equinox d.d.

Obvestilo o sklepih 6. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. objavlja sklepe, sprejete na 6. redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v sredo, 12.06.2024, ob 17.00 uri v prostorih Tehnoleva na naslovu Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana. 

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.616.368, katerih delež glasovalnih pravic je znašal 90,48% glede na vse delnice z glasovalno pravico. 

Sprejeti sklepi: 

Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi.  

Potek same skupščine, sprejeti sklepi in vse ostale informacije, so predstavljene v priloženem notarskem zapisniku skupščine. 

Nasprotni predlogi: 

Dne 12.06.2024 je bil podan nasprotni predlog delničarja Axor holding, upravljanje družb, d.d. Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična številka: 8047847000, davčna številka: SI 77102894, k predlogu sklepa št. 2.2., pod 2. točko dnevnega reda. Nasprotni predlog je bil sprejet. 

Napovedane izpodbojne tožbe: 

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Upravni odbor 

Datum: 13.06.2024