Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-50/17

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2016

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 110. člen

Nadzorni svet je na svoji 33. seji, dne 21. 4. 2017, sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2016.

Interaktivna verzija letnega poročila je dostopna na: http://www.gorenjegroup.com/si/_preview?id=152376

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 24.04.2017