Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-518/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mercator v letu 2010 s predlogom višjih dividend za svoje delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., se je danes sestal na svoji 6. seji in sprejel predlog, da bosta Uprava in Nadzorni svet skupščini delničarjev predlagala v potrditev letošnje izplačilo dividend v vrednosti 7,20 evra bruto na navadno delnico, kar je za 60 odstotkov višja dividenda, kot je bila izplačana v letu 2009. Pri oblikovanju dividendne politike za letošnje leto so bila upoštevana pričakovanja delničarjev, tako malih kot velikih, in druge poslovne okoliščine. Ob tem družba pričakuje, da bodo višje dividende povečale zanimivost delnic za vlagatelje, kar bo prispevalo k stabilnosti lastniške strukture družbe v srednjeročnem obdobju. Višje izplačilo dividend ne bo imelo vpliva na uresničevanje razvojnih načrtov in finančno trdnost Mercatorja.

Pri oblikovanju predloga sta uprava in nadzorni svet družbe upoštevala tako pričakovanja malih (pobudo VZMD objavljamo v prilogi) kot velikih delničarjev družbe ter splošne gospodarske razmere in razmere na kapitalskih trgih. Prejemek v obliki dividend je tako za male kot za velike delničarje še pomembnejši v času, ko se srečujemo s težkimi gospodarskimi in življenjskimi okoliščinami ter z omejenim dostopom do finančnih virov.

Predlagana spremenjena dividendna politika predstavlja potencialni pozitiven signal za kapitalski trg in bo po pričakovanjih pozitivno vplivala na utrjevanje zaupanja vlagateljev v delnice Mercatorja ter zanimivost delnic z vidika delničarjev. To bo prispevalo k stabilnosti lastniške strukture družbe v srednjeročnem obdobju, ki je pomembna za nemoten razvoj in uresničevanje zastavljene strategije Skupine Mercator.

Po sprejetem predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2009 bosta uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagala, da se v letošnjem letu izplača dividenda v bruto višini 7,2 evra na delnico, kar v skupni vrednosti znaša 27,1 milijona evrov oziroma 10,4 milijona evrov več kot v preteklem letu. Za izplačilo dividend v letošnjem letu bo Mercator zagotovil dodatna sredstva z dodatnimi dezinvesticijami poslovnega premoženja in ukrepi za učinkovitejše upravljanje z obratnimi sredstvi, tako da višje izplačilo ne bo imelo nikakršnega vpliva na razvojne načrte in finančno trdnost družbe. Mercator je v preteklih letih za izplačilo dividend porabil manj kot tretjino ustvarjenih dobičkov, tako da ima danes iz tega naslova zadržanih skoraj 250 milijonov evrov.

Glede na dogajanja v bližnji preteklosti, ko so skupine večjih lastnikov že nekajkrat izvajale postopke prodaje pomembnih paketov delnic družbe Mercator, d.d., eden takšnih postopkov pa še vedno teče, je lastniška struktura družbe s strani zunanjih deležnikov zaznana kot izrazito nestabilna. V časih gospodarske krize vsak zaznani element nestabilnosti s strani pomembnih deležnikov lahko pomembno negativno vpliva na sposobnost družbe, da uspešno uresničuje začrtane poslovne cilje. V interesu družbe in Skupine Mercator je, da se lastniška struktura v srednjeročnem obdobju stabilizira, kar bo Mercatorju omogočalo nemoteno izvajanje začrtanih strateških usmeritev in izkoriščanje razvojnih priložnosti v regiji jugovzhodne Evrope, obenem pa je v nekaj letih pričakovati splošno okrevanje gospodarstva, kar bo imelo pozitiven vpliv na kapitalske trge, s tem pa predvidoma tudi na cene delnic.

Z namenom stabilizacije lastniške strukture v srednjeročnem obdobju je družba z NLB, NKBM in Abanko, ki so skupaj lastnice pomembnega paketa delnic (18,7 odstotka), oblikovala dogovor, po katerem omenjene poslovne banke do 30.09.2012 svojih delnic družbe ne bi prodale, če bi družba izplačala dividende v višini 7,20 evra v letu 2010, 8,00 evrov v letu 2011 in 8,80 evra v letu 2012. Dogovor je nezavezujoč in izraža namero oziroma prizadevanja, da se lastniška struktura družbe v naslednjem srednjeročnem obdobju stabilizira, kar je v interesu družbe (celotno besedilo dogovora je objavljeno v priponki). Nadzorni svet se je z dogovorom seznanil in z njim soglašal.


Obvestilo bo od 22.4.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 22.04.2010