Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-155/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

19. seja skupščine družbe Luka Koper

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določila 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., sklicuje uprava 19. sejo skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo dne 11.7.2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2010, predlogi sprememb statuta in predlogi sklepov za vse točke, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine ter na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Sporočilo bo od 10.6.2011 naprej objavljeno na spletni strani družbe.
Uprava družbe
Datum: 10.06.2011