Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-54/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Alpetour - Potovalna agencija, d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja nerevidirano  poročilo družbe Alpetour Potovalna agencija d.d. in konsolidirano nerevidirano poročilo skupine Alpetour za prvo polletje 2014.

Ta dokument bo objavljen tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 29.8. 2014 dalje in bo javno dostopen najmanj pet let po objavi.

Uprava družbe
Datum: 29.08.2014
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo 2014