Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-111/14

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Sklic na dokument: Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družbe Modra linija holding d.d., Pristaniška ulica 12, Koper  objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Modre linije holding d.d., po pozivu Ljubljanske borze d.d. objavlja popravljeno Revidirano letno nekonsolidirano  poročilo za leto 2013.

Razlog za objavo popravljene verzije poročila  je v tem, da je iz točke 2.13. Izjava o upravljanju družbe izločena vsebina pod zaporedno številko 2.13.2. in dodana nova vsebina pod točko 2.18. Izjava o skladnosti z določbami kodeksa upravljanaja javnih delniških družb.Popravljeno Revidirano letno nekonsolidirano  poročilo za leto 2013 je v priponki, objavljeno pa bo tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 16.10.2014