Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-9/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Skupina Mercator prvo četrtletje leta 2015 zaključila z dobičkom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Skupina Mercator je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila poslovni izid iz poslovanja v višini 12,2 milijona EUR, kar je skoraj trikrat več od rezultata, ustvarjenega v enakem obdobju lanskega leta. Na to so vplivali ustvarjeni višji čisti prihodki iz prodaje ter nižjih stroškov v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta.

Prihodki Skupine Mercator so bili v obdobju 1-3 2015 višji za 0,6 % glede na preteklo leto in znašajo 628.721 tisoč EUR. Kljub izboljšanju makroekonomskega okolja in posledično pričakovanemu okrevanju potrošnje, pa med potrošniki ni zaznati spremenjenih nakupnih navad. Mercator se je na strukturne spremembe v potrošnji učinkovito odzval z osredotočanjem na svojo osnovno dejavnost in intenzivno dinamiko trženjskih aktivnosti. Tudi v prvem četrtletju letošnjega leta je nadaljeval s projekti nizkih cen, kuponi s popusti, ugodnostmi v okviru Pika kartice, lokalno in domačo ponudbo ter ponudbo izdelkov lastnih znamk, s čimer je izboljševal konkurenčnost svoje ponudbe za kupce.

Poleg tega je Skupina Mercator v obdobju 1-3 2015 okrepila prilagajanje svoje mreže prodajaln potrebam in zahtevam sodobnega potrošnika. Več kot podvojila je svoja investicijska sredstva v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta in jih primarno namenila za prenovo obstoječe maloprodajne mreže. V prvem četrtletju letošnjega leta je tako Mercator na slovenskem trgu  uvedel tudi nov koncept prodajaln večjega formata. Gre za nadgradnjo koncepta sosedskih prodajaln, ki ga je Mercator uspešno implementiral v letu 2013 za svoje trgovine manjšega formata, in se osredotoča na širšo in predvsem globljo ponudbo izdelkov vsakdanje potrošnje.

Struktura prihodkov po državah se je zaradi konsolidacije v okviru Skupine Agrokor v obdobju 1-3 2015 pomembno spremenila. V Srbiji je Skupina Mercator, zaradi prenosa maloprodajnih enot Idee pod Mercator, v tem obdobju ustvarila 35,2 % celotnih prihodkov Skupine. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se je delež prihodkov, ki jih Skupina ustvarja na manj dobičkonosnih trgih Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, pomembno zmanjšal. Skupina Mercator se v okviru konsolidacije trgovske dejavnosti v regiji znotraj novega lastnika tako osredotoča na bolj dobičkonosne trge, kar ji daje potencial za nadaljnjo rast.

Skupina Mercator bo v letu 2015 nadaljevala z zastavljenimi ukrepi poslovnega prestrukturiranja, katerega namen je Mercatorju zagotoviti dolgoročno izboljšanje delovanja. Na eni strani bo Mercator nadaljeval s potrebnimi ukrepi nadaljnje stroškovne optimizacije, na drugi strani pa bo izvajal aktivnosti za krepitev svojega tržnega položaja. Nadaljeval bo z zastavljenim procesom odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja in neosnovnih dejavnosti, skladno z načrti pa bo pridobljena sredstva namenjal zmanjševanju zadolženosti in investiranju v nadaljnji razvoj osnovne dejavnosti ter za izboljšanje svoje konkurenčnosti in privlačnosti za potrošnike.

 

Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v obdobju 1-3 2015 se nahaja v priponki.

 

 

Obvestilo bo od 13.5.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 13.05.2015