Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-74/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Mesečno poročilo za januar 2016

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.,  objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 68/2007 s spremembami), 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 99/2007) in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/07 s spremembami) Uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo:

 Mesečno poročilo za januar 2016

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 11.02.2016