Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-192/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2015.

Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/2007) uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo - nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2015.

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2015 je družba dolžna predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence za potrebe državne statistike do konca marca 2016.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 23.03.2016