Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-30/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja Letno poročilo družbe Mlinotest za leto 2015 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest za leto 2015.

Nadzorni svet je na svoji 105. seji dne 14. 04. 2016 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2015 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2015.


Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 15.04.2016