Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-73/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Sklic 14. redne skupščine družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.

Na podlagi  10. člena Statuta družbe, Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.

 Sklicuje

 14. redno skupščino družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.,

ki bo 7.6.2016 ob 13 uri v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine, Utemeljitev predlogov za skupščino, Prijavnica s pooblastilom za skupščino,   Letno poročilo družbe Modra linija holding d.d.  in skupine Modra linija holding, Poročilo nadzornega sveta.

  

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES-a. Vsi dokumenti bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si od 06.05. 2016 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 06.05.2016