Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-84/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Letno poročilo 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja popravek Letnega poročila 2015.

Popravek se nanaša na tabelo na str. 119, kjer je navedenih deset največjih delničarjev na dan 31.12.2015.

Objavljeno popravljeno Letno poročilo je tudi grafično oblikovano.

Uprava družbe
Datum: 08.09.2016
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2015