Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-246/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2016

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo - Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2016.

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2016 je družba dolžna predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, do konca marca 2017.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 28.03.2017