Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-27/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja letno poročilo za leto 2016.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 6. 4. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 06.04.2017