Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-554/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

16. redna skupščina družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.,

Na podlagi  10. člena Statuta družbe, Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.

Sklicuje

16. redno skupščino družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.,

ki bo 3.7.2017 ob 13 uri v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D., na Pristaniški ulici 12, 6000 Koper.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine,  Letno poročilo družbe Modra linija holding d.d.  in skupine Modra linija holding, Poročilo nadzornega sveta.

 

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES-a. Vsi dokumenti bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si od 29.05. 2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 29.05.2017