Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-56/18

INLES, d.d., Ribnica

Letni poročili družbe Inles d.d. in Skupine Inles za poslovno leto 2017

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in skladno s Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba INLES d.d. objavlja revidirano letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2017 in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine INLES za poslovno leto 2017.

Upravni odbor je letni poročili obravnaval in potrdil na seji dne 26.4.2018.

Letni poročili bosta objavljeni in dostopni na spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj 10 let od objave.
 

Upravni odbor
Datum: 26.04.2018