Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-51/18

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja revidirano letno poročilo Skupine Mlinotest in družbe Mlinotest d.d. za leto 2017.


Nadzorni svet je na svoji 115. seji dne 24.04.2018 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2017 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2017.


Objava bo od 26.04.2018 za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 26.04.2018