Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-39/20

LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, veljavne zakonodaje in skladno s finančnim koledarjem družba Luka Koper, d. d., objavlja revidirano Letno poročilo 2019 Skupine Luka Koper in Luke Koper, d.d.

Nadzorni svet družbe je danes, 24.4.2020 potrdil revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Luka Koper za leto 2019. Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na isti seji tudi preveril predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta uprava in nadzorni svet predlagala skupščini delničarjev v potrditev in potrdil predlog, da bilančni dobiček, ki je na dan 31. december 2019 znašal 30.013.663,97 evra, ostane nerazporejen. Podrobnosti lahko preberete v priloženem sporočilu.

Informacija bo od 24.4.2020 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 24.04.2020