Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-3/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020. 

Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 7. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.07.2020