Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-16/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe se je sestal na redni seji dne 26.8.2020, kjer se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – junij 2020 ter soglašal z javno objavo Nerevidiranega poročila o poslovanju družbe Nama d.d. Ljubljana za obdobje 1.1. do 30.6.2020.

Poslovanje družbe je v prvem polletju močno zaznamovala pandemija Covid-19. Družba je ustvarila bruto dobiček v višini 536 tisoč EUR, kar je več kot v enakem obdobju lani, vendar precej manj od planiranega. Izkazani dobiček je posledica dokončne prodaje nepremičnine, v nasprotnem primeru bi družba v prvem polletju izkazovala negativni poslovni izzid.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s trenutnimi razmerami v družbi in z izvajanjem strateških aktivnosti ter soglašal z aktivnostmi na področju nepremičninske dejavnosti.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana (https://www.nama.si/), od 26.8.2020 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

Uprava družbe
Datum: 26.08.2020