Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-14/21

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Objava predstavitvenega dokumenta za uvrstitev komercialnih zapisov SIK07 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: »SIJ d.d.« ali »družba«), objavlja predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov z oznako SIK07 v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Dokument je pripet temu obvestilu, je na razpolago na sedežu družbe in je objavljen na spletnih straneh družbe na naslovu: www.sij.si.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 14.01.2021
Pripeti dokumenti:  Predstavitveni dokument