Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-124/21

NAMA d.d. LJUBLJANA

Revidirano Letno poročilo družbe Nama d.d. Ljubljana, za poslovno leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe se je sestal na redni seji dne 17.3.2021. Člani nadzornega so sprejeli Letno poročilo družbe za poslovno leto 2020 skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Poleg tega so se seznanili s tekočimi zadevami v družbi in po predhodni obravnavi ter ob upoštevanju zunanjih okoliščin, povezanih s COVID-19, sprejeli plan poslovanja za poslovno leto 2021.

Revidirano nekonsolidirano letno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, ( www.nama.si ) od 17. 3. 2021 dalje, najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 17.03.2021