Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-22/21

DARS d.d., Celje

Letno poročilo DARS d.d. za leto 2020

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja revidirano Letno poročilo DARS d.d. za leto 2020.

V prilogi ga objavljamo v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Revidirano letno poročilo, ki ga je na seji 23. aprila 2021 potrdil Nadzorni svet DARS d.d., bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.dars.si), kjer bo dostopno še vsaj pet let.

Uprava družbe
Datum: 26.04.2021
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2020