Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-4/22

NAMA d.d. LJUBLJANA

Revidirano Letno poročilo družbe NAMA d.d. Ljubljana za poslovno leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter veljavne zakonodaje družba NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

 

Nadzorni svet družbe se je sestal na redni seji dne 30. 3. 2022. Člani nadzornega so sprejeli Letno poročilo družbe NAMA d.d. Ljubljana za poslovno leto 2021 skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Poleg tega so se seznanili tudi s tekočimi zadevami v družbi.

Revidirano nekonsolidirano letno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe NAMA d.d. Ljubljana, ( www.nama.si ) od 30. 3. 2022 dalje, najmanj za obdobje petih let.