Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-174/22

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je bila na dan 31. 12. 2021 ustrezno kapitalizirana. Njena kapitalska ustreznost je znašala 219 odstotkov, s čemer se je nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja s kapitalom. V poročilih v prilogi so navedene podrobnejše informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe skladno z zakonodajo Solventnost II.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 31. 3. 2022  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 31.03.2022