Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-21/22

DARS d.d., Celje

Letno poročilo DARS d.d. za leto 2021

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja revidirano Letno poročilo DARS d.d. za leto 2021.

V prilogi ga objavljamo v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Revidirano letno poročilo, ki ga je na seji 21. aprila 2022 potrdil Nadzorni svet DARS d.d., bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.dars.si), kjer bo dostopno še vsaj pet let.

Uprava družbe
Datum: 22.04.2022
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2021