Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-768/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - september 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – september 2022.

Skupina Luka Koper še naprej dosega izjemne poslovne rezultate. Čisti prihodki od prodaje so do vključno septembra znašali 233,7 milijona evrov, kar je za 65,5 milijona evrov (39 odstotkov) več kot v istem obdobju lani. Za kar 36,8 milijona evrov (164 odstotkov) je višji tudi dosežen čisti poslovni izid, ki je ob devetmesečju znašal 59,3 milijona evrov. Preseženi so tudi vsi finančni kazalniki in dosežen ladijski pretovor, ki je s 17,5 milijona ton 11 odstotkov višji od pretovora v prvih devetih mesecih leta 2021.

Skupina Luka Koper je v prvih devetih mesecih odlično poslovala, dobri rezultati so predvsem odraz povečanega pretovora, večjega obsega opravljenih storitev ter višjih prihodkov iz naslova skladiščnin. V tem obdobju so se zaradi splošnega povišanja cen materiala in storitev, večjega obsega delovanja in s tem povezane večje porabe energentov, za 16 odstotkov povečali tudi poslovni odhodki Skupine, kar pa ni vplivalo na  poslovni izid iz poslovanja (EBIT). Ta je v obdobju januar – september znašal 66,2 milijona evrov, kar je za 42,8 milijona evrov oz. 183 odstotkov več od lanskega v tem obdobju. Za 96 odstotkov višji je tudi poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki je obravnavanem obdobju letos znašal 89,5 milijona evrov.

Rast je zabeležila na vseh blagovnih skupinah. Najbolj občutna, 43- odstotna, je bila na terminalu tekočih tovorov, kjer so v prvih devetih mesecih pretovorili 3,4 milijona ton blaga. Povečanje beležijo na vseh segmentih tekočih tovorov, predvsem naftnih derivatov, nekaj več je tudi letalskega goriva. 31 odstotno rast je z dobrim milijonom ton pretovora zabeležil terminal za generalne tovore. Več je bilo predvsem jeklenih izdelkov in kavčuka, nekoliko manj pa izvoza lesa, ki se v zadnjem obdobju vse pogosteje pretovarja v kontejnerjih. Z nekaj več kot 567.089 pretovorjenimi vozili je 20 odstotno rast dosegel terminal avtomobilov in RO-RO. Več pretovora beležijo predvsem v izvozu na trge bližnjega in daljnega vzhoda, medtem ko se v uvozni smeri znatno povečuje število električnih vozil, zlasti s Kitajske. Za približno 5 odstotkov se je povečal pretovor sipkih in razsutih tovorov, zlasti na račun soli za posipanje cest, aluminijeve rude in premoga. Kontejnerski terminal je s pretovorom 780.739 enot TEU navkljub vsem izzivom, predvsem omejitvam na železniški infrastrukturi, dosegel 3 odstotno rast.

Družba Luka Koper, d. d. je bila aktivna tudi na področju investicij, saj je do vključno septembra letos za ta namen investirala 36,8 milijona evrov. V tem letu je za potrebe kontejnerskega terminala uspešno sklenila gradnjo priveznega mesta 7D in nabavo dveh super post-panamax dvigal, medtem ko sta gradnja dodatnih skladiščnih površin in nabava treh e-RTG dvigal še v teku. Ob tem je zaključila še dve pomembni naložbi, in sicer izgradnjo skladišča za generalne tovore ter novega rezervoarja za tekoče tovore.

Informacija bo od 29.11.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 29.11.2022