Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-26/23

DARS d.d., Celje

Letno poročilo DARS d.d. za leto 2022

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja revidirano Letno poročilo DARS d.d. za leto 2022.

Nadzorni svet DARS d.d. je na seji 25. aprila 2023 potrdil revidirano letno poročilo družbe za leto 2022.

V prilogi ga objavljamo v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Družba DARS je dodatno pripravila neuradno različico revidiranega letnega poročila za leto 2022 v obliki PDF, ki bo tudi objavljeno na spletnih straneh družbe (www.dars.si), kjer bo dostopno še vsaj pet let.

Uprava družbe
Datum: 26.04.2023
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2022