Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-441/23

UNIOR d.d., Zreče

Pojasnila uprave družbe UNIOR d.d. v zvezi z razširitvijo dnevnega reda 27. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in ostale veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Vezano na predlog delničarjev za razširitev dnevnega reda 27. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki bo v sredo, 5. 7. 2023, ki je bil tudi razširjen s točko »Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o. – imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca družbe UNIOR d.d.« v katerem predlagatelji navajajo, da je družba UNIOR d.d. zaradi izgubljenih tožb in s tem povezanih neugodnih izvensodnih poravnav plačala približno 4 milijone evrov družbi Rhydcon d.o.o., uprava zaradi razjasnitve pravne situacije vezano na to zadevo objavlja pravno mnenje Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., ki ugotavlja, da ni podana odškodninska odgovornost organov upravljanja in nadzora ter izračun finančnih učinkov predmetne zadeve, ki izkazuje, da družba ob upoštevanju in spoštovanju ugotovitev v sodbah ni utrpela finančne škode.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 27.06.2023