Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-459/23

UNIOR d.d., Zreče

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba UNIOR d.d. objavlja Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih postopkih preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022, ki ga je izdelala revizijska družba Mazars, družba za revizijo, d.o.o. iz Ljubljane.

Skupščina družbe UNIOR d.d. je na svoji 27. seji dne 5. 7. 2023 sprejela naslednji sklep: »Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022.« Pri glasovanju je bilo oddanih 2.095.345 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,82 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.095.345 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih postopkih preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022 je v priponki tega obvestila.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 10 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 05.07.2023