Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-9/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – junij 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – junij 2023.

Skupina Luka Koper je prvo polletje 2023 sklenila z dobrimi poslovnimi rezultati. Vsi finančni kazalniki so višji od načrtovanih, rast pretovora smo zabeležili tudi na obeh strateških blagovnih skupinah. Na kontejnerskem terminalu smo z 554.949 TEU za 5 odstotkov presegli pretovor v enakem obdobju lani, na avtomobilskem pa z 451.611 pretovorjenimi vozili dosegli 23 odstotno rast. Čisti prihodki od prodaje so znašali 158,9 milijona evrov, kar je za 2 odstotka oziroma 3,8 milijona evrov več od prihodkov v prvem polletju lani in 9 odstotkov oziroma za 13,3 milijona evrov več od načrtovanih.

Več prihodkov smo zabeležili zlasti na račun večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter višjih cen storitev, medtem ko so bili zaradi postopne umiritve razmer v globalni logistiki in posledično krajšega zadrževanja blaga na skladiščih prihodki iz naslova skladiščnin za 20 odstotkov oziroma 8,5 milijona evrov nižji od lanskih. Pričakovano nižji prihodki iz skladiščnin in dvig stroškov zaradi inflacijskih pritiskov sta bila tudi ključna dejavnika, ki sta vplivala na dosežen poslovnih izid poslovanja (EBIT), ki je do vključno junija znašal  37,6 milijona evrov in načrtovanega presegel za  87 odstotkov oziroma 17,5 milijona evrov. Kljub temu je zaradi že omenjenega znižanja skladiščnin in povečanih stroškov zaostajal za lanskim letom, in sicer za 21 odstotkov oziroma 10,2 milijona evrov. Zaradi višjih materialnih in drugih stroškov smo rast zabeležili tudi na odhodkovni strani – poslovni odhodki so v prvih šestih mesecih znašali 123,2 milijona evrov, kar je sicer za 3 odstotke oziroma 3,5 milijona evrov pod načrtovanimi, vendar 14,2 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 32 milijona evrov in je presegel načrtovanega za 83 odstotkov. 

V letu 2023 se nadaljuje izvajanje večjih naložb in projektov, ki predstavljajo nov razvojni cikel dveh najpomembnejših strateških blagovnih skupin. V teku sta gradnja novega zunanjega kamionskega terminala na Serminu, ki se bo sklenila predvidoma konec leta, in premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu. Začenjajo se tudi nekateri večji projekti Luke Koper, med njimi gradnja novega skladišča za generalne tovore, gradnja priveznega mesta 12 na drugem pomolu in aktivnosti za gradnjo novega objekta na potniškem terminalu.

Informacija bo od 24.8.2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 24.08.2023