Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-299/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2024 do 31.3.2024

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje objavlja Poročilo o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev leta 2024. Poročilo je Nadzorni svet družbe obravnaval na seji 15. 5. 2024.

Prodaja je nižja za 5 %, na kar vplivajo predvsem nižje povprečne prodajne cene pigmenta titanovega dioksida. Povpraševanje po pigmentu se izboljšuje na račun ponovnega polnjenja zalog in zastojev v Rdečem morju. Za drugo četrtletje 2024 predvidevamo dvig povprečne prodajne cene in izboljšanje marže glede na prvo četrtletje. Dogajanje v drugi polovici leta bo predvsem v znamenju odločitve evropske komisije glede antidumping postopka.

Čisti dobiček je dosegel višino 1,3 mio € in je za 66 % manj od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta, ko je le-ta dosegel višino 3,8 mio €. EBITDA je dosegel 4,7 mio € in znaša 10 % od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA nižji za 41 %.

Informacija bo objavljena na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d. d.
Datum: 16.05.2024