Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-387/10

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KRKA – zmagovalna družba za nagrado PORTAL 2010 – nagrado za najbolj odprto delniško družbo

Družba Krka, d. d. iz Novega mesta je letošnja dobitnica nagrade Ljubljanske borze PORTAL - nagrade za najbolj odprto delniško družbo. Družbo odlikuje kakovostno korporativno obveščanje in upravljanje, ki je na pohvalno visoki ravni kontinuirano že kar nekaj let. Nagrajena družba vodi kakovostno in dodelano strategijo komuniciranja z vsemi javnostmi, tako mednarodnimi kot domačimi. Kakovostne informacije o poslovanju, pregledne spletne strani in skrben odnos do vlagateljev so odlike, ki kažejo na to, da gre tudi letos nagrada Portal v prave roke.

Predsednik uprave Krke, Jože Colarič, je ob tem povedal: »Kakovostno upravljanje in obveščanje sta za delniške družbe pomembna konkurenčna prednost, saj vlagateljem zagotavljata, da so podjetja dobro in transparentno vodena. Nagrado Portal prejemamo letos četrtič zapored. V teh časih, polnih izzivov, se podjetja neprestano trudimo izboljševati svoje delovanje, iščemo in uvajamo primere dobrih praks ter preverjamo, ali delamo dobro. Nagrada Portal nam zato veliko pomeni, saj potrjuje, da so bila naša prizadevanja uspešna in da smo na pravi poti. Krka bo še naprej krepila strategijo odprtega komuniciranja in visokih standardov upravljanja. S tem želimo graditi dolgoročen odnos s strokovno javnostjo in deležniki ter ustvarjati vrednost za vlagatelje.«

Posebno priznanje za največji napredek na področju odnosov z vlagatelji v letu 2010 si je letos prislužila družba Poslovni sistem Mercator, d. d. Nagrajena družba je naredila opazen korak naprej in s svojim aktivnim pristopom do vlagateljev ter ažurnimi in kakovostnimi poslovnimi informacijami pokazala, kako pomemben je kakovosten odnos družbe do vlagateljev.

Ljubljanska borza podeljuje nagrado PORTAL že petnajstič po vrsti. Ocenjevalna komisija predstavnikov vlagateljev, analitikov, novinarjev in borze je borzne družbe ocenjevala dvostopenjsko po desetih kriterijih glede kakovosti obveščanja, korporativnega upravljanja, strategije komuniciranja in odnosa do vlagateljev v obdobju od oktobra 2009 do septembra 2010.

V ožji izbor ocenjevanja za nagrado Portal so se uvrstili naslednji izdajatelji (navedeni po abecednem vrstnem redu): Gorenje, d. d., Krka, d. d., Mercator, d. d., Petrol, d. d. in Telekom Slovenije, d. d.

Ocenjevalna komisija opaža, da se je v zadnjih letih kakovost korporativnega komuniciranja in odnosov z vlagatelji pri najboljših borznih družbah izboljšala. Družbe v svoje upravljanje vključujejo nova sodobna orodja, kot je uporaba elektronskih sredstev na skupščinah in interaktivnih spletnih orodij. Družbe so veliko bolj odzivne na vprašanja vlagateljev in skrbijo za redna srečanja z vlagatelji in analitiki. Da bi se kakovostno korporativno obveščanje in upravljanje še naprej razvijalo in bi mu sledilo čim več borznih družb, ocenjevalna komisija na spletni strani Ljubljanske borze objavlja priporočila dobrega komuniciranja in dobre prakse pri odnosu družb do vlagateljev.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 17.12.2010
Pripeti dokumenti:  Priporočila komisije