Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
IMS-1/12

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Objava Poročila o nerevidiranih, nekonsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2011

Poročilo o nerevidiranih, nekonsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2011 bo objavljeno na naši spletni strani od 28.2.2012 do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 28.02.2012