Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-15/13

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2012

Celotno revidirano letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, vsak delavnik od 25.03.2013 do vključno 26.4.2013 v tajništvu uprave med 9.00 in 12.00 uro in na spletni strani www.salus.si.


To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 25. 03. 2013 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 25.03.2013