Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-16/14

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici leta 2014

Skupina Gorenje ob polletju z višjimi prihodki in 3,1 milijona evrov dobička

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Po pozitivnem prvem četrtletju leta, ko je Skupina Gorenje izkazala dobiček v višini enega milijona evrov, je tudi drugo četrtletje zaključila z dobičkom in sicer v višini 2,1 milijona evrov. Letošnje prvo polletje je tako Gorenje sklenilo s 3,1 milijona evrov dobička, kar je v skladu z načrtom. Izboljšanje poslovanja v primerjavi s prvo polovico leta lani je rezultat uspešnega prestrukturiranja ter boljše prodaje. Prihodki od prodaje so dosegli 600,7 milijona evrov in so za 1,8 % višji od prihodkov, ki jih je Skupina Gorenje dosegla v prvi polovici leta lani. Najvišjo rast prihodkov je dosegla v Nemčiji, Rusiji, Bolgariji, Romuniji, Veliki Britaniji, Severni Ameriki ter na Češkem in Slovaškem.

22. avgusta ob 13.30 bosta predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac in član uprave za finance Peter Groznik v spletni predstavitvi v živo (webcast) predstavila poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici letošnjega leta. Podrobnosti o dostopu do spletne predstavitve v živo bodo objavljene na spletni strani www.gorenjegroup.com.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 21.08.2014