Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-17/16

GORENJE, d.d., Velenje

Prodaje in dobiček še naprej rasteta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Velenje, 22. avgust 2016 – Skupina Gorenje je tudi v drugem četrtletju nadaljevala z dobrim poslovanjem. Tako smo v prvem polletju 2016 ustvarili 581,3 milijona evrov prihodkov od prodaje in ga zaključili s 16,7 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 2,1 milijona evrov čistega dobička. Obdobje so pozitivno zaznamovale nadaljnja rast prodaje velikih in malih gospodinjskih aparatov, ugodna geografska struktura prodaje ter krepitev prodaje in tržnih deležev premijskih in inovativnih aparatov vseh produktnih skupin. Z izločitvijo vpliva sprememb valutnih tečajev je naša temeljna dejavnost beležila 8-odstotno organsko rast prihodkov od prodaje glede na prvo polletje 2015. Inovativni in premijski aparat pod blagovnima znamka Gorenje in Asko, ki prinašajo večjo dobičkonosnost, bodo  v začetku septembra predstavljeni tudi na največjem sejmu v panogi IFA v Berlinu. Letos že skoraj 500 novih zaposlitev v Sloveniji.

Uprava družbe je na današnji seji nadzorni svet tudi ponovno informirala ter odgovorila na vprašanja, povezana s skrbnim pregledom Skupine Gorenje, ki ga izvaja Panasonic Corporation. Uprava in nadzorni svet sta soglašala, da postopki potekajo v skladu z veljavnimi predpisi in zakonskimi zahtevami, inštitut odložitve objave notranje informacije pa je bil ob soglasju nadzornega sveta uporabljen s ciljem delovanja v interesu družbe ter sprejet na osnovi predhodne pridobitve mnenj pravnih strokovnjakov. Tako predsednik kot člani uprave še naprej uživajo polno zaupanje nadzornega sveta.

Komentar uprave na rezultate poslovanja Skupine Gorenje v drugem četrtletju in pogled v drugo polovico leta 2016 se nahaja v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 22.08.2016