Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-243/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Polletna revizija sestave in računskih parametrov indeksov SBITOP in SBITOP TR, določitev faktorja prilagoditve uteži in lista kandidatov za vključitev in izključitev iz indeksov SBITOP in SBITOP TR

V skladu z Navodili za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike je bila opravljena polletna revizija sestave in računskih parametrov indeksov SBITOP in SBITOP TR in izračun faktorja prilagoditve uteži posamezne delnice v sestavi indeksov SBITOP in SBITOP TR.

Sestava indeksov SBITOP in SBITOP TR se ne spremeni.

Od vključno ponedeljka, 18. 9. 2023, bodo veljali računski parametri navedeni v prilogi.

Hkrati objavljamo listo kandidatov za vključitev in izključitev iz indeksov SBITOP in SBITOP TR.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.09.2023